Xinghui Zhong

Special-Termed Professor

School of Mathematical Sciences

Zhejiang University

Hangzhou, China

 

Office:  204 Ouyang Chunmei Building,

              Yuquan Campus

Email: zhongxh at zju.edu.cn


 

 

 

 

Research

Teaching

 


Education

Ph.D. in Applied Mathematics, Brown University,  2012.

 Advisor: Chi-Wang Shu

M.Sc. in Applied Mathematics, Brown University,  2009.

B.Sc. University of Science and Technology of China, 2007.