Position : homepage  > Contact Us

  Mailing Address

  School of Mathematical Sciences,

  Zhejiang University,

  Sir Run Run Shaw Business Administration Building,

  No. 38 Zheda Road,

  Hangzhou, Zhejiang Province, 310027, P. R. China

  Tel/Fax: 86-571-87953947


  General Questions

  Contact: TAO Chenping

  E-mail: chenpingtao@zju.edu.cn

   

  Employment

  Contact: CHEN Li

  E-mail: chenli07@zju.edu.cn

   

  Admissions

  Contact: GU Shuxia

  E-mail: gushuxia@zju.edu.cn

   

  Alumni & Friends

  Contact: LI Yuting

  E-mail: 0918022@zju.edu.cn